NRS

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Begunstiger of Donateur van de NRS worden

De Stichting NRS kent Begunstigers en Donateurs, die via de toezending van Flyers en Brochures ons Tijdschrift AVONTUURLIJKE KLASSIEKERS over de evenementen worden geïnformeerd.

Aan de evenementen kan alleen door Begunstigers, Donateurs en hun Huisgenoten worden deelgenomen.

Informatiepakket

Op verzoek wordt een gratis informatiepakket toegezonden met de recente brochures en een voorbeeld-exemplaar van ons lezenswaardig tijdschrift, alsmede de inschrijfformulieren voor de eerstvolgende evenementen.

NRS InfoAdres

(ca. 6 maanden gratis)

NRS Begunstigers

(€ 25,00 per jaar)

Begunstigers krijgen alle brochures, inschrijfformulieren en het tijdschriften toegezonden, maar betalen bij deelname een iets hoger inschrijfgeld.
Begunstigers kunnen op ieder moment alsnog Donateur worden.

NRS Donateurs

(€ 45,00 per jaar)

Donateurs krijgen dezelfde informatie toegezonden, maar betalen een bescheiden extra bijdrage in de Algemene Kosten voor Secretariaat en aanschaf van b.v. Cateringspullen, Trailers en ander kosten om de NRS overeind te houden.
Donateurs genieten daarom een korting op de inschrijfgelden t.o.v. Begunstigers.
Donateurs kunnen op ieder moment besluiten alsnog liever Begunstiger te worden.

Deelname aan evenementen is alleen mogelijk indien de Bestuurder OF Navigator NRS-donateur/begunstiger is (of wordt) voor het desbetreffende jaar, of als het hun kinderen of huisgenoten betreft.

Deelname als “Gastrijder” met de tijdelijkse status en voordelen van NRS-Donateur is ter kennismaking met de NRS eenmalig mogelijk op voordracht van een NRS-Donateur, of via afspraken van de NRS met andere Clubs of Verenigingen, zoals b.v. de KNAC.

Co-equipiers/Passagiers behoeven niet afzonderlijk begunstiger of donateur te worden, tenzij zij de Brochures en het Tijdschrift zelf rechtstreeks toegezonden willen krijgen.

Voor verzending aan adressen buiten Nederland dient men Donateur te worden i.v.m. de hoge portokosten.

Tijdschrift Avontuurlijke Klassiekers

Donateurs, Begunstigers en Informatie-adressen
krijgen een gratis abonnement op ons tijdschrift “Avontuurlijke Klassiekers”.